Ovládání H0 kolejiště – JOP

4.3. 2017
Pozor: tento článek již není aktuální, velké klubovní kolejiště H0 přešlo v roce 2020 na nový systém řízení hJOP.

Nechci vzbuzovat žádné iluze – podle článku na internetu se nikdo jezdit na kolejišti nenaučí. Ale pro připomenutí nebo jako informace pro odbornou veřejnost, proč ne?

Nejprve základní data:

Jezdíme v měřítku H0 – 1:87. Kolejiště je řízeno digitálně. Nemůžou zde jezdit analogová vozidla. Každé trakční vozidlo – mašinka – musí mít dekodér a musí být zkalibrované. Kalibrace (seřízení) dekodérů se provádí za plentou na kalibračním okruhu.

Vagóny na kolejišti musí mít tzv. šuntovací kolečka. Je to malý SMD odpor, nainstalovaný mezi kovové kolečko a nápravu.

Příprava pro řízení stanice v jejím reliéfu – automatický provoz

Než dáš odjezd prvnímu vlaku, je třeba provést tyto kroky:

 1. Pokud už není zapnutý počítač, tak ho zapni. Nezapomeň na monitor.
 2. Na ploše dvojklikem spusť reliéf tvé stanice. Na různých počítačích je nainstalován různý počet reliéfů, na Skuhrově jsou např. všechny stanice,na modulovce najdeš jen pár nebo někde dokonce jen jeden reliéf.

  Reliéf stanice Skuhrov před přihlášením
 3. Objeví se to okno s černým pozadím. Všechny čáry jsou fialové – nejsme zatím připojení k serveru. Kliknutím na ikonu na horní liště se tvůj počítač k serveru připojí a všechny čáry zešednou. Tak to má být. Pokud je nějaký důvod (porucha apod.) a někdo ze starších vydá pokyn odpojit od serveru, kliknutím na horní liště se od serveru znovu odpojíš. POZORNeodpojuj se od serveru, pokud máš vlaky na trati! Po odpojení se ztratí adresy a je třeba je znovu všechny definovat! Před odpojením od serveru nech vždy všechny vlaky dojet do stanice!

  a po přihlášení
 4. Teď jsi sice připojený, ale nejde nic ovládat, že jo? Je třeba kliknutím na “boudičku“ (ten bílý čtvereček, znázorňující staniční budovu) rozbalit nabídku a zvolit PŘEPNOUT NA MÍSTNÍ PROVOZ . Tím boudička zešedne a všechny ovládací prvky jsou aktivní.

Protože jsou všechny počítače v síti, lze ovládat některé stanice z více počítačů (tam, kde je nahraný patřičný reliéf). Ze Skuhrova lze třeba ovládat všechny stanice – Hrad, Rakšice, modulovku atd. Pokud si spustíte na příklad na počítači u Náměště reliéf a nepůjde se přihlásit v boudičce, znamená to, že má tento profil puštěný už na počítači někdo jiný. Zeptejte se, kdo to je a po domluvě ho vyzvěte, aby se odhlásil v boudičce. Ten příkaz se jmenuje PŘEPNOUT NA DÁLKOVÝ PROVOZ. Potom bude možné, abyste se přihlásili vy.

Druhy provozu

Vlaky na našem kolejišti můžeme řídit různými způsoby. Některé jsou pohodlné, některé mají víc možností, některé se využívají jen zřídka – třeba při nějakém problému na trati. Je ale dobré o všech vědět.

 1. Automatický provoz
  používá se nejběžněji. Ovládáš pouze, který vlak a kam odjede. Vše ostatní za tebe hlídá počítač. Nemůžeš ovlivnit ani rychlost vlaku, ani zvláštní funkce dekodéru (zvuky).
 2. Ruční provoz ovladačem FREDI
  je podobný, jako u běžných ručních ovladačů – třeba Rocomouse. Pokud chceš ovládat vlak FREDIm, musíš na něho adresu mašinky předat. Detaily jsou popsány v kapitole Ruční provoz ovladačem FREDI. Že je nějaká mašinka na FREDIm poznáš tak, že na něm svítí zelená LED. Bohužel nepoznáš, která to je. Aby jsi si byl jistý, že ovládáš skutečně tu mašinku, kterou chceš, můžeš přepnout směr jízdy – to je ta páčka pod kolečkem – a pokud mašinka blikne světly, máš to dobře. Některé FREDI nemají páčku na změnu směru jízdy, přepínají se zmáčknutím kolečka. POZOR! POKUD JEDEŠ NA FREDI, NEHLÍDÁ ZA TEBE POČÍTAČ NIC! MŮŽEŠ KLIDNĚ NARAZIT DO KUSÉ KOLEJE, DO JINÉHO VLAKU NEBO „ŘÍZNOUT“ VYHÝBKU!
  Pokud chceš ovládání FREDIm ukončit, zmáčkni stejným dvojhmatem tlačítka na FREDIm. LED zhasne a ty máš jistotu, že jsi předal řízení zpět počítači.
  POZOR! Pokud zapomeneš mašinku z FREDI shodit, vlakem přes počítač NEODJEDEŠ! Dávej na to pozor!
  V automatickém provozu ovládá počítač vlastně tři věci naráz – jízdu, cestu a návěstidla. V ručním provozu se ovládají z počítače cesta a návěstidla, jízda vlaku ručním ovladačem FREDI!
 3. Ruční provoz přes server
  Tak toto pouze výjimečně! Jen v případě poruch nebo nouzových stavů. Detaily jsou popsány v kapitole server

Co je třeba udělat předtím, než můžu mašinku na kolejišti ovládat

Mašinka musí mít dekodér a musí být zkalibrovaná (seřízená)

 1. Nejprve se podívej na server, která adresa je volná. Nemůžeš do tvé mašinky nahrát již používanou adresu to by nám jezdilo víc mašinek zaráz, což rozhodně nechceme. Poraď se se staršími, která adresa je pro tebe volná.
 2. Musíš svoji mašinku založit na serveru. To je ten počítač u stanice Skuhrov vpravo. Nová mašinka se zakládá přes reliéf „DEPO“, příkazem „NOVÁ LOKOMOTIVA“. Vyplň všechna políčka, nezapomeň napsat svoje jméno jako majitele, jestli má mašinka zvukový dekodér, nějaké zvláštnosti (zvláštní nátěr) apod.
 3. Předtím, než založíš svoji mašinku jako NOVÝ VLAK na nějaké stanici, musíš ji napřed nastavit jako aktivní a přesunout ji do stanice, kde fyzicky stojí (ten přesun vlastně nepřesune mašinku jako takovou – jenom její adresu).
 4. Polož mašinku na koleje nějaké stanice (lepší je používat stanice na modulovce, bývá tam víc místa). Na reliéfu stanice (to je ta obrazovka se schématem stanice s černým pozadím) se objeví červená obsazená kolej – ale bez čísla vlaku, ten zatím není založený. To budem dělat teď:
 5. Na reliéfu stanice klikni na obsazenou – červenou kolej, zvol z nabídky NOVYv založ ho. Detaily jsou napsány v jiném odstavci. Po správném založení vlaku uvidíš nad červenou čárou číslo – to je to číslo, které jsi zadal v definici vlaku.
 6. Teď můžeš zkusit mašinkou odjet. Jak se to dělá, je popsáno jinde. POZOR – PRVNÍ ODJEZD MUSÍŠ PEČLIVĚ SLEDOVAT! Pokud se mašinka rozjede správným směrem (dopředu), je vše OK. Je ale možné, že mašinka začne couvat! To je velká chyba! Musíš ji rychle (ale fakt rychle) zastavit! Jak? Popsáno v kapitole “ První odjezd nově založeného nebo předefinovaného vlaku“

Založení nového vlaku nebo editace (změna) vlaku

Pokud položíš mašinku na koleje, objeví se na reliéfu červená čára – počítač poznal, že je kolej obsazená (to stejné se stane, když tam položíš vagón s šuntovacími nápravami). To je sice pěkné, ale ovládat se mašinka ještě nedá, musíme napřed definovat vlak. Po kliknutí na
červenou čáru koleje zvol z nabídky volbu
NOVYv (nový vlak)

 

 

 

Objeví se toto okno:

Číslo vlaku
Do této položky zapiš číslo vlaku podle tohoto vzoru:
První dvě číslice zvol podle typu vlaku

Typ vlaku První dvě číslice
Expres 10
Rychlík 20
30
Osobní vlak hlavní trať 40
Osobní vlak vedlejší trať 50
Průběžný nákladní vlak 60
Lokomotivní vlak 70
Manupulační vlak 80
Zvláštní vlak 90

Další čtyři číslice napiš jako adresu dekodéru mašinky, která je v čele vlaku.

Číslo vlaku, které napíšeš, se objeví po kliknutí na tlačítko OK na červené čáře v reliéfu stanice.

Typ vlaku
Rozbal nabídku kliknutím na černý trojúhelník a vyber odpovídající typ vlaku (podle tabulky).
Počet vozů
Zde zadej skutečný počet vozů (bez lokomotivy, které jsou zařazeny do vlaku. Toto číslo je důležité – pokud ti přijede vlak do stanice nějak podezřele málo (nebo hodně( vozy, podíváš se do definice vlaku (klik na číslo vlaku a z nabídky zvol EDITv) a můžeš zkontrolovat, zda je počet vozů správný.

Délka vlaku – nevyplňuje se

Možný směr jízdy
Toto zaškrtávací tlačítko udává, kam míří šipka nad číslem vlaku na reliéfu stanice. Všimni si, že můžou být zaškrtnutá obě políčka – potom je šipka oboustranná. V praxi využitelné pro motorový vůz. Tyto šipky NEMAJÍ VLIV NA SMĚR JÍZDY VLAKU pouze určují, kam míří šipka!

Výchozí stanice – nevyplňuje se

Cílová stanice – nevyplňuje se

Plánovaný odjezd – nevyplňuje se

Lokomotiva 1
To je jedno z nejdůležitějších polí! Udává, která adresa mašinky bude řízená! Vyber správnou adresu ze seznamu – a dávej pozor, ať vybereš fakt tu správnou! Někdy se stane, že adresu v seznamu nenajdeš. Potom je třeba adresu mašinky na serveru do tvé stanice předat. Je to popsáno v kapitole SERVER. A nebo se zeptej někoho zkušenějšího, jak se to dělá.

Směr stanoviště A
Další důležité pole! Podle toho, jaké pole je zakliknuté, se vlak rozjede buď dobře (mašinou dopředu), nebo špatně (začne couvat). Způsoby, jak vlak správně definovat, jsou dva. Já to dělám tak, že zkusmo zvolím jeden směr (L nebo S) a pak s vlakem zkusmo odjedu . tak, jak je to popsáno v kapitole : „První odjezd nově založeného nebo předefinovaného vlaku“

Skupina funkčních kláves
Ovládá, podobně jako na FREDI funkce dekodéru

Poznámka
Textové pole pro smysluplné poznámky.

První odjezd nově založeného nebo předefinovaného vlaku

Mašinku máš zkalibrovanou, vlak založený a chystáš se s ním odjet. Vždy, když děláš nějaké úpravy v definici vlaku, je dobré postupovat při prvním odjezdu takto:

 1. Klikneš na odjezdové návěstidlo a do trati. Kurzor myši přesuneš zpět na návěstidlo. Neklikáš.
 2. Postaví se ti vlaková cesta (zelená čára), návěstidlo na VOLNO (trojúhelník je zelený)
 3. Teď se ti vlak začne rozjíždět. Buď správným směrem – potom nic, věnuješ se dalšímu řízení – NEBO ŠPATNÝM SMĚREM. Pokud vlak couvá, tak
 4. Klikneš rychle myši na návěstidlo a zvolíš první nabízenou možnost – je to STŮJ . Nemusíš moc přemýšlet, ta možnost se ti vždycky objeví jako první, takže jen KLIK a KLIK. Vlak zastaví.
 5. Teď je potřeba nastavit správný směr vlaku. Klikni na nabídku, zvol EDITv a v kartě definice vlaku překlikni tlačítko L a S. klikni na OK.
 6. Vrať se zpět do reliéfu a opět klikni na návěstidlo, zvol možnost DN – DODATEČNÁ NÁVĚST. Vlak se opět rozjede – tentokrát už správným směrem!

Traťový souhlas

Před tím, než zahájíš stavění cesty pro odjezd vlaku do jiné stanice je nutné se přesvědčit, zda máš udělený traťový souhlas. Traťový souhlas znamená, že úsek trati od tvého zhlaví po vjezdové návěstidlo druhé stanice je volný a kolega ti nehodlá poslat vlak a tím obsadit kolej (bavíme se o jednokolejné trati!). Že máš či nemáš traťový souhlas poznáš podle směru šipek na boční straně reliéfu. Pokud šipka míří směrem, kterým hodláš odjet, máš udělený traťový souhlas a můžeš začít stavět cestu. Pokud šipka míří opačně (směrem do stanice), traťový souhlas NEMÁŠ a postavit cestu do trati NEJDE!

Abys traťový souhlas získal, postupuj takto:

Klikni myší na šipku, zvol první volbu z nabídky – „žádost o traťový souhlas“. Šipka začne blikat a v reliéfu druhé stance začne blikat odpovídající šipka jako výzva pro udělení traťového souhlasu.  Přijímací stanice klikne na šipku na kliknutím na volbu „udělení traťového souhlasu“ ti souhlas udělí. Až se šipka otočí směrem od tvé stanice, máš traťový souhlas udělen a můžeš odjet.

Pokud jsi zažádal o souhlas omylem nebo stanice, kam hodláš odjet, je plná a naopak potřebuje poslat vlak k tobě, můžeš ho vzít zpět. Je to jednoduché – klikni na šipku a zvol volbu ZRUŠIT TRAŤOVÝ SOUHLAS.

Pozn.: V reliéfech, kde jsou znázorněny dvě a více stanic (Náměšť- Čejč, Břízky – smyčka, Podhradí-smyčka) není třeba žádat o souhlas, udělí se sám automaticky).

Pozn.2: Žádost o traťový souhlas nejde odmítnout! Taková volba prostě v software není. Pokud vlak nepřijímáš – třeba máš potíže nebo prostě všude plno, tak máš možnost domluvit se s obsluhou stanice, která souhlas žádá, aby ho vzal zpět – to jde. A ještě existuje jedna metoda, jak tomuto zabránit, ale tu ti prozradím jen na vyžádání ! 🙂

Stavění jízdních cest

Zelená přímka je vlaková cesta zelený trojúhelník je odjezdové návěstidlo postavené na „VOLNO“

Aby vlak jel tam, kam chceš, je potřeba mu napřed postavit cestu. V podstatě máme dvě možnosti – buď stavíme cestu za účelem posunu ve stanici (objíždění soupravy, výměna lokomotivy, rozposunování vagónů ke skladišti apod.) nebo abychom odjeli vlakem do jiné stanice. V prvním případě potřebujeme POSUNOVOU CESTU, v druhém případě VLAKOVOU CESTU.

Posunovou cestu od vlakové rozeznáš snadno – posunová je po postavení BÍLÁ, vlaková ZELENÁ.

Některé reliéfy stanic mají také dvoje návěstidla – vlaková a posunovací. Symbol vlakového je plný trojúhelník, posunovací je znázorněno jako prázdná šipka.

Postupuj takto: NEJPRVE klikni LEVÝM tlačítkem myši na ODJEZDOVÉ nebo VJEZDOVÉ  návěstidlo a potom na kolej, kam hodláš cestu postavit.

 

Předávání řízení vozidla na FREDi a zpět

Proč by jsi to měl vlastně dělat? Přece pohodlně a bezpečně za tebe řídí provoz počítač! Třeba z těchto důvodů:

 1. Posun ve stanici – počítač určitě neumí objet soupravu, vyměnit prázdné nákladní vozy za plné, odstavit odstupující mašinku na zbrojení do depa, připřáhnout ještě jeden vůz pro posilový vlak a podobně
 2. Pokud chci zastavit vlakem jinde na dopravní koleji, než mi nabízí automatický provoz. Příklad může být křižování vlaků
 3. Pokud chci vjet na manipulační kolej (manipulační kolej je vyznačená na reliéfu čárkovaně)
 4. Mám problém – na trati zůstaly vagóny a chci si pro mě couvnout
 5. Chci si vyfotit vlak na trati a potřebuju zastavit na vhodném „fotofleku“
 6. Prostě jen tak – baví mě hrát si na strojvedoucího

V každém případě POZOR! Pokud řídíš vlak ručním ovladačem FREDI, jsi skutečně strojvedoucím a pouze ty musíš dbát návěstních předpisů! Počítač ti nepomůže, vše je na tobě!

Jak tedy na to:

 1. Klikni na číslo vlaku na reliéfu stanice
 2. Zvol volbu DISPv
 3. Vyber správnou adresu lokomotivy
 4. Klikni na “OK“ – nyní máš časový limit cca 20 vteřin pro převzetí adresu na FREDI, tak si švihni!
 5. Vyber si FREDI – nesmí být na něm jiná adresa – nesmí svítit zelená LED
 6. Stiskni těsně po sobě tlačítko vlevo nahoře a úplně dole – LED se rozsvítí zeleně
 7. Přepnutím směru poznáš podle bliknutí světel, jestli jsi převzal správnou mašinku. Pokud ne, shoď adresu zase z FREDI pryč, ať omylem nezpůsobíš nějakou havárii.

Shození adresy z FREDI zpět je jednoduché

 1. Na FREDI stiskni opět levý a spodní čudlík. Zelená LED zhasne. Mašinku má opět v moci počítač.

5 odpovědí na “Ovládání H0 kolejiště – JOP

 1. Cau, nevite jak se jmenuje nejaka aplikace rucniho rizeni na mobilu? Nejlepe to s cim uz sem ridil minule v pondeli. Ma to Vladan.
  diky Michal Kepak

 2. Zdravím, zkoušel někdo Hjop s centrálou digikeijs DR5000? Docela mě nadchnulo avízo a tak jestli se jím mám prodírat.
  Děkuji.
  Honza

  • Dobrý den!

   Ano, řízení s centrálou Digikeijs DR5000 přes protokol XpressNET jsme zkoušeli. Tuto centrálu jsme chtěli nasadit na řízení velkého kolejiště H0 na Mosilaně. Centrálu jsme zakoupili, avšak testování odhalilo podivné chyby v centrále. Koncem dubna jsme tyto chyby nahlásili do Digikeijs, oni nám napsali „we recommend using Loconet because there are always small deviations with XpressNet“ a od té doby jsme o nich neslyšeli.

   Takže hJOP s Digikeijs DR5000 v principu komunikovat umí, ale komunikace není 100% spolehlivá. Čekáme, až Digikeijs opraví chyby, které v centrále má.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *