Výluka přejezdu Skuhrov

6.5. 2008

Jelikož jsme naznali, že je potřeba osadit přejezd dvoukolejky modelovými blikači a závorami místo nemodelového výstražníku VÚD, a celý jej předělávat se nám zdálo velmi pracné a zdlouhavé, tak jsme vymýšleli, kam umístit pohon a elektroniku. Jak to dopadlo, můžete sledovat dále, ale obrázky a postup prací se zde bude postupně doplňovat podle aktuálního stavu prací, tak se dívejte častěji.

Aktualizace: 22.11.2008

Jak bylo psáno výše, tak v pondělí jsme se s Jardou večer snažili vymyslet uchycení pohonu závor na přejezdu s co nejmenší pracností a jelikož je přejezd rozdělen dělením rámů na 2 části tak jsme nad tím chvíli hloubali až nakonec zvítězila myšlenka krátké výluky s komplexní rekonstrukcí, kterou jsme hodinu předtím kategoricky zavrhli……  Na naši snahu navážou potom další odborníci zabezpečováci a elektronici, kteří přejezd oživí nejen blikajícími světly, ale i funkční houkačkou nebo zvonkem. Vlastní závory i výstražníky jsou vyrobeny z naší leptané stavebnice a pohon je teď z výhýbkového přestavníku a je umístěn pod kolejištěm, táhla k závorám vedou pouze sloupem a krabicí se skutečným pohonem.

Zahájení výluky: 22.4.2008 ve 20.30 hod.

Ukončení výluky 24.4..2008 v 18.30 hod.

Rozsah prací: demontáž přejezdu, demontáž obou traťových kolejí i s přilehlými úseky, komplexní obnova podloží tratě, zpevnění, výměna štěrkového lože, položení kolejí, zaštěrkování, nivelace, podbití, zkušební jízda, výroba a osazení výstražníků se závorami a stavba nového přejezdu silnic včetně zprovoznění pro automobilovou dopravu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *