Technická pravidla způsobilosti vozidel k provozu na klubovním kolejišti H0

10.2. 2008

Následující body popisují, co musí splňovat vozy a hnací vozidla pro provoz na klubovních kolejištích měřítka H0.

Vozy

  1. Dvojkolí všech vozidel musí vyhovovat normě NEM 311 posledního vydání, případně NEM 311.1 nebo doporučení NMRA RP 25 (max. výška okolku 1,0 mm, rozkolí v rozmezí 14,3 až 14,4 mm).
  2. Všechna dvojkolí musí být alespoň jednostranně izolovaná a musí být izolovaná od spřáhel.
  3. Každý vůz by měl být vybaven rezistory pro indikaci obsazení úseku. Nákladní vozy a všechna vozidla s výjimkou osobních vozů s osvětlením by měly být vybaveny odpory 15 kiloohmů alespoň na 2 krajních nápravách. U osobních vozů s osvětlením postačuje trvale zapnuté osvětlení případně kombinace osvětlení a odporu 15 kiloohmů paralelně.

Hnací vozidla

  1. Hnací vozidla musí být vybavena DCC dekodéry podle standardu NMRA se čtyřmístnými adresami. Konkrétní adresa bude přidělena podle klubovního schématu adres, viz níže. Vozidlo bude označeno zespodu touto adresou. Maximální odběr proudu 1 vozidla je 1 A, celé soupravy včetně hnacího vozidla se započítáním odporů na nápravách max. 1.5 A.
  2. Každé hnací vozidlo bude před zařazením do provozu vyzkoušeno na programovací koleji a bude nakalibrováno. Vozidlo musí mit zkalibrovanou rychlostní tabulku a dojezd. Maximální zábrzdná vzdálenost z rychlosti 40 km/h (jízdní stupeň 15) je 520 mm, doporučená je 450–500 mm.
  3. Na klubovním kolejišti se používají přednostně krátká spřáhla ROCO, u starších doposud nerekonstruovaných vozů je dovoleno používat i klasické třmenové spřáhlo (pokud je kovové, tak musí být izolováno). V ucelených soupravách je dovoleno používat spřáhla libovolného typu, pouze koncová spřáhla musí být výše uvedených typů. To neplatí, je-li součástí ucelené soupravy i hnací vozidlo s přechodností na všechny projížděné tratě. Spřáhla musí být způsobilá pro průjezd oblouky o poloměru 440 mm.

Schéma přidělování DCC adres na kolejišti H0

Používáme čtyřmístné adresy dekodérů DCC.

Hnací vozidla

  • První tři číslice vyjadřují UIC řadu.
  • Čtvrá číslice vyjadřuje poslední cifru pořadového čísla. Pokud je adresa již obsazená, je poslední číslice libovolná.

Například Malý Hektor řady 720 026 dostane adresu 7206. 7541 bude Brejlovec a 8206 je Singrovka. Starší vozidla mají adresu odvozenou dle Kryšpínova značení. Například parní lokomotiva 464.010 má adresy 4640, bardotka T478.0001 má adresu 4781.

Vozy

Osobní vozy vybavené dekodéry osvětlení mají buď adresu stejnou jako dekodér lokomotivní (v případě ucelených jednotek) nebo adresu samostatnou (neucelené vozy).

Samostatné adresy vozů začínají cifrou 9. Dále pokračuje adresa prvními dvěma ciframi čísla vozu. Poslední cifra je libovolná. Adresa opět musí být napsána na spodku vozu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *