Technická pravidla způsobilosti vozidel k provozu na klubovním kolejišti H0

10.2. 2008

Níže jsou technická pravidla způsobilosti vozidel k provozu na klubovním kolejišti H0. Případné připomínky pište do názorů dole pod článkem nebo mailem přes klubovní konferenci.

  1. Dvojkolí všech vozidel musí vyhovovat normě NEM 311 posledního vydání, případně NEM 311.1 nebo doporučení NMRA RP 25 (max. výška okolku 1,0 mm, rozkolí v rozmezí 14,3 až 14,4 mm).
  2. Všechna dvojkolí musí být alespoň jednostranně izolovaná a musí být izolovaná od spřáhel.
  3. Každý vůz by měl být vybaven odporem pro indikaci obsazení úseku. Nákladní vozy a všechna vozidla s výjimkou osobních vozů s osvětlením by měly být vybaveny odpory 15 kiloohmů alespoň na 2 nápravách. U osobních vozů s osvětlením postačuje trvale zapnuté osvětlení případně kombinace osvětlení a odporu 15 kiloohmů paralelně.
  4. Hnací vozidla musí být vybavena mobilními dekodéry podle standardu NMRA se čtyřmístnými adresami. Konkrétní adresa bude přidělena podle klubovního schématu adres a zapsána do tohoto seznamu. Vozidlo bude označeno zespodu touto adresou. Maximální odběr proudu 1 vozidla je 1,5 A, celé soupravy včetně hnacího vozidla se započítáním odporů na nápravách max. 3 A.
  5. Každé hnací vozidlo bude před zařazením do provozu vyzkoušeno na programovací koleji a bude mu nakalibrována brzdná křivka. Maximální zábrzdná vzdálenost z rychlosti 40 km/h (15 jízdní stupeň) je 520 mm, doporučená je 450 – 500 mm. Viz samostatný článek.
  6. Na klubovním kolejišti se používají přednostně krátká spřáhla ROCO, u starších doposud nerekonstruovaných vozů je dovoleno používat i klasické třmenové spřáhlo (pokud je kovové, tak musí být izolováno). V ucelených soupravách je dovoleno používat spřáhla libovolného typu, pouze koncová spřáhla musí být výše uvedených typů. To neplatí, je-li součástí ucelené soupravy i hnací vozidlo s přechodností na všechny projížděné tratě. Spřáhla musí být způsobilá pro průjezd oblouky o poloměru 440 mm.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *