Technická pravidla způsobilosti vozidel k provozu na klubovním kolejišti H0

10.2. 2008

Následující body popisují, co musí splňovat vozy a hnací vozidla pro provoz na klubovních kolejištích měřítka H0. Pouze při splnění pravidel níže je možné garantovat bezpečnou jízdu vozidla po kolejišti.

Vozy

 1. Dvojkolí všech vozidel musí vyhovovat normě NEM 311 posledního vydání, případně NEM 311.1 nebo doporučení NMRA RP 25 (max. výška okolku 1,0 mm, rozkolí v rozmezí 14,3 až 14,4 mm).
 2. Všechna dvojkolí musí být alespoň jednostranně izolovaná a musí být izolovaná od spřáhel.
 3. Každý vůz by měl být vybaven rezistory pro indikaci obsazení úseku. Nákladní vozy a všechna vozidla s výjimkou osobních vozů s osvětlením by měly být vybaveny odpory 15 kiloohmů alespoň na 2 krajních nápravách. U osobních vozů s osvětlením postačuje trvale zapnuté osvětlení případně kombinace osvětlení a odporu 15 kiloohmů paralelně.

Hnací vozidla

 1. Hnací vozidlo (HV) musí být vybaveno DCC dekodérem podle standardu NMRA.
 2. Dekodér musí mít DCC adresu dle pravidel níže.
 3. Maximální odběr proudu 1 vozidla je 1 A, celé soupravy včetně hnacího vozidla se započítáním odběru přes nápravy max. 1.5 A.
 4. Vozidlo na své spodní straně musí mít napsáno adresu dekodéru. Doporučuje se nalepit štítek.
 5. Hnací vozidlo musí spolehlivě spínat IR čidla – nutné přezkoušet na kalibračním okruhu.
 6. Hnací vozidlo musí být zkalibrováno.
  1. Každé HV musí mít zkalibrovanou rychlostní křivku.
  2. Křivka musí být oříznuta na maximální konstrukční rychlost vozidla.
  3. Všechny rychlosti v celých desítkách musí být ručně nebo automaticky zkalibrovány. Zbytek rychlostí je možné interpolovat.
  4. Nejnižší jízdní stupeň „1“ musí odpovídat takové nejnižší rychlosti, aby se HV plynule hýbalo.
  5. KMŽ garantuje napětí v kolejích kolejiště H0 16 V ± 1 V, kolejiště TT 15 V ± 1 V. Doporučuje se ale kalibrovat nezávisle na napětí v kolejí (využít vnitřní stabilizaci dekodéru).
  6. Vozidlo musí mít zkalibrován dojezd tak, aby z rychlosti 40 km/h zastavilo na dráze 50 cm + max. 3 cm (H0), 30 cm + max 3 cm (TT).
  7. Vozidlo musí mít zkalibrován rozjezd na stejnou hodnotu, jako dojezd.
 7. Na klubovním kolejišti H0 se používají přednostně krátká spřáhla ROCO, u starších doposud nerekonstruovaných vozů je dovoleno používat i klasické třmenové spřáhlo (pokud je kovové, tak musí být izolováno). V ucelených soupravách je dovoleno používat spřáhla libovolného typu, pouze koncová spřáhla musí být výše uvedených typů. To neplatí, je-li součástí ucelené soupravy i hnací vozidlo s přechodností na všechny projížděné tratě. Spřáhla musí být způsobilá pro průjezd oblouky o poloměru 440 mm.
 8. Parametry hnacího vozidla musí být přesně zadány do hJOP.
  1. Jméno se volí stejně jako u obdobných modelů (např. nevolíme pro jednu lokomotivu řady 751 jméno „Bardotka“ a pro druhou „Zamračená“ – volíme vždy stejné jméno).
  2. Maximální rychlost musí být důsledně vyplněna na zkalibrovanou maximální rychlost, která je zároveň maximální konstrukční rychlostí vozidla. Je možné vyplnit hodnotu nad 120 km/h.
  3. Vozidlo musí mít zadány alespoň základní významy funkcí (světla, zvuk, houkačka).

Provoz vozidel nesplňujících některé z výše uvedených pravidel je v odůvodněných případech možný (např. dočasná návštěva atd.), avšak nesplněná pravidla musí být vždy vypsána v poznámce hnacího vozidla v hJOP!

Schéma přidělování DCC adres na kolejišti H0

Používáme čtyřmístné adresy dekodérů DCC.

Hnací vozidla

 1. První tři číslice vyjadřují UIC řadu. Pokud jsou všechny adresy dle UIC plné, je možné zvolit trojčíslí dle Kryšpínova značení.
 2. Čtvrtá číslice vyjadřuje preferenčně poslední cifru pořadového čísla vozidla. Pokud je adresa již obsazená, je poslední číslice libovolná.

Například Malý Hektor řady 720 026 dostane adresu 7206. 7541 bude Brejlovec a 8206 je Singrovka.

Výjimky

 1. U lokomotivy, které nedostaly UIC číslo (parní lokomotivy), odpovídají první 3 číslice adresy označení hnacího vozidla dle Kryšpínova značení. Například parní lokomotiva 464.010 má adresu 4640.
 2. Pomocná vozidla, podbíječky atd: adresa dekodéru začíná cifrou 9.
 3. Adresy hostů: 0–999.
 4. Vozidla cizích správ bez UIC: první 3 cifry řada, poslední číslice inventární číslo. Lze aplikovat pravidlo [Hnací vozidla : 2]. Např. VT175 006 má adresu 1756.

V případě nedostatku adres

V případě obsazení všech adres řady se využijí čísla řad vyšší nebo nižší na 3 místě tak, aby nedošlo ke kolizi s jiným číslem, které této řadě přísluší, ale jen u UIC značení.

Vozy

Osobní vozy vybavené dekodéry osvětlení mají buď adresu stejnou jako dekodér lokomotivní (v případě ucelených jednotek) nebo adresu samostatnou (neucelené vozy).

Samostatné adresy vozů začínají cifrou 9. Dále pokračuje adresa prvními dvěma ciframi čísla vozu. Poslední cifra je libovolná. Adresa opět musí být napsána na spodku vozu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *