Řešení spřáhel pro podvozková vozidla TT, část 5

14.4. 2009

Spoluautoři: Michal Bednář (článek + realizace na vozidlech), Jiří Toufar (realizace na vozidlech)

Článek není komplexním pojednáním o spřáhlech v TT. Je zaměřen na přezbrojení (přestavby) vozidel na spřáhlo poslední generace (od roku 2006), a to způsobem, který nebyl dosud nikde publikován – s využitím spřáhel 08845.

Část 5

Tentýž podvozek vidíme na následujícím obrázku již „zavázaný pod vůz“, kterým je cisterna BTTB. Původní pérko pro uchycení spřáhla ve škvíře je mimochodem dosud patrné. Míru vysunutí nebo zasunutí spřáhla pod vůz budeme vyjadřovat jako předsazení jamky ve spřáhle. Do této jamky zapadá háček protispřáhla a v tahu se pak opírá o hranu, která je ve výřezu obrázku zvýrazněna červenou linkou. Předsazení tohoto místa oproti nárazníkům je v obrázku zvýrazněno dvojicí modrých linek.

Rozdíl oproti vozu Tillig s kinematikou (uhlák vlevo) je patrný na dalším obrázku. Předsazení u něj činí asi 1 mm. U cisterny se spřáhlem 08845 bylo nastaveno větší, asi 1.5 mm. Při této vzdálenosti vůz vyhovuje i pro oblouky o r=267 mm. Pro oblouky r=286 mm vyhovuje předsazení 1 mm, tedy stejné jako u továrního vozu s kinematikou.

Kdo se obejde bez malých poloměrů, může tedy zkrátit předsazení na 1 mm. Ale i s předsazením 1.5 mm to dané dvojici vozů sluší, že?

Nejde nám však o pochvalu, ale o to, jak lze spřáhlo 08845 aplikovat na různé vozy. K tomu účelu byly různé vozy s větším či menším úspěchem vyfotografovány ve shodných podmínkách, aby bylo možné srovnání.

Na obrázku vpravo je do „policejního alba“ sejmut snímek stále stejného dvounápravového vozu Tillig. U něj určitě nemá smysl spřáhlo 08845 použít .

Dolní obrázek ukazuje půdorysný pohled na tento vůz zespodu

Shodným způsobem je dokumentována i tatáž cisterna BTTB. Jemný rozdíl v předsunutí spřáhel je i z těchto nových obrázků patrný.

Na spodním obrázku si navíc zopakujme, že spřáhlo vzhledem k podvozku by bylo možno umístit stejně snadno i s větším nebo menším předsazením. Jinak řečeno dát ho více vpravo nebo více vlevo. Například ještě by vpravo hned nenaráželo do osičky dvojkolí

A co krytý vůz na přepravu obilovin Gags (správně Hadgs), který známe již ze třetí části seriálu?

Předsazení se povedlo nepatrně menší oproti cisterně. Větší rozdíl je v konstrukci podvozku, jehož čelníky jsou o něco blíže jeden ke druhému. Ani tato skutečnost však není ta hlavní.

Hlavní je, že poloha otočného čepu podvozku je jiná, vzhledem k nárazníkům. Je blíže. Tím pádem je osička levého dvojkolí relativně více vlevo a mezera mezi ní a spřáhlem je přibližně poloviční, než byla u cisterny.

I to je však dostatečné a montáž je i u tohoto vozu bez problémů.

Vůz na přepravu piva také není v našem článku zobrazen poprvé.

I u něj se zadařilo nepatrně menší předsazení spřáhla vzhledem k cisterně, ale jinak jde o případ téměř totožný. I co do konstrukce podvozku

Vůz Bromberg téhož výrobce BTTB má (až na detaily) shodný podvozek. Patrně to bylo důvodem, že spřáhlo na něj bylo napoprvé připevněno stejně, jako u vozu na přepravu piva nahoře. To ale nebylo dobře, protože, jak je možno vidět, podvozek u vozu Bromberg je umístěn blíže k nárazníkům. Následkem toho bylo zbytečně velké předsazení spřáhla. Proto bylo spřáhlo odebráno a přilepeno znovu.

Ve správné poloze se však zasunulo tak hluboko pod podvozek, že jeho pevná část se již nedotýkala čelníku a proto nebylo možno zde provést lepený spoj. Ten vychází až do prostoru „pletiva“ podvozku, které je však tenčí, takže na rozdíl od čelníku není nutno u něj část hmoty odříznout nebo obrousit. Naopak je nutno přidat. Posloužil ústřižek z papírové navštívenky. Je zbytečně velký a zbytečně bílý, ale pro demonstraci tím názornější.

Obrázek vpravo ukazuje, že spřáhlo 08845 bylo umístěno na podvozek na dlouhé straně vozu Raj, kde má vůz brzdařskou plošinu.

Nepřekvapí tedy na spodním snímku, že vzdálenost spřáhla od osičky je poměrně velká. Není ale příliš velká, takže spřáhlo a čelník podvozku se stále dostatečně překrývají. Jinak by bylo nutno doplnit konstrukci o vhodný hranolek.

Na kratší straně vozu zatím spřáhlo 08845 instalováno nebylo. Stačí ho však přiložit k vozu a je zřejmé, že to bude bez potíží možné. Bude to hodně blízko osičce a pokud by to mělo dělat potíže, pravý díl spřáhla bude možno zprava o něco „zeštíhlet“.

Obrázky vozu Faccs byly sejmuty v odlišném prostředí, avšak to nám nebrání, abychom si všimli rozdílů, pro nás podstatnějších.
Již na fotografii vpravo je patrno, že předsazení spřáhla je o něco větší, než v ostatních případech.

Obrázek dole ukazuje, že není vůbec divu. Vůz Faccs má podvozky umístěné hodně daleko od sebe. Všimněme si např. vzdálenosti mezi levým čelníkem vozu a levým čelníkem podvozku. Také osička dvojkolí je relativně nejvíce vlevo ze všech dosud dokumentovaných vozů.
Proto se u zde použitého spřáhla 08845 přistoupilo k „zeštíhlení“ z pravé strany, a to přibližně o 1 mm. Pevný díl spřáhla (menší díl, viz foto v části 2) je nyní bez „zad“, drží jen na čepu. Další zkracování nedoporučujeme. Pokud se nechceme smířit s větším předsazením spřáhla, můžeme zvolit řešení, které bude popsáno v další části článku.

Posledním vozem tohoto přehledu je cisterna Loco/LPH. Je zatím rozestavěná, proto je při pohledu zespodu vidět pouze podvozek a rám vozu.

I u tohoto vozu se jedná o jeho delší konec (přijde sem budka). Ještě kousek a už by se hodilo spřáhlo z pravé strany „zeštíhlet“. Nebylo to však potřebné, i když to bylo „o fous“.

U kratšího konce vozu to však již evidentně nebude stačit. Tam je situace velice podobná vozu Faccs.
V případě této cisterny se ale přistoupilo k jinému řešení, které jsme u Faccsu již zmínili a které si představíme v další části tohoto článku.

Ještě než tak učiníme, doplníme do přehledu vůz Paov ze stavebnice Plastikom Kolín. Jeho rozměry (rám, nárazníky, podvozek) i provedení podvozku se shodují s právě zobrazenou cisternou Loco (dokonce na obou stranách, není zde kratší konec). Není nutno tedy ukazovat pohled zespodu. To nám nyní přijde vhod, protože příslušnou fotografii nemáme, nemáme totiž dosud ani vůz Paov vybavený spřáhlem 08845. Na ilustrační fotografii vpravo je vůz opatřen kinematikou Peho. Na příští kus tohoto vozu již se spřáhlem 08845 počítáme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *