Pondělní tvoření v kroužku 2016/17

31.5. 2017

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2016/2017. Ti, kteří se podíleli na tvorbě, rádi zhodnotí své snažení, pro všechny ostatní je tento článek pěkným příkladem náplně našich kroužků. Kroužky jsou každoročně od října do konce května.

Do výstavy

Věnovali jsme se klubovnímu kolejišti. Opravili jsme viditelná poškození a poté jsme první část schůze věnovali nutné teorii pro ovládání kolejiště, touha jezdit ale vždy převládá 🙂 . Loňští účastníci zvládali složitější stanice a pomáhali novým účastníkům s jednoduššími. Kdokoliv si mohl donést svou mašinku, nakonec došlo i na kalibrování.

Výstava

Před podzimní výstavou vrcholí všechny práce, vše se snaží stihnout, na poslední chvíli opravit… Ale se začátkem výstavy to teprve začíná. Během ní je náplní kroužků obsluha kolejiště, výstava byla od 3.11. do 27.11. Jen na samotné výstavě jsme strávili dohromady přes 570 hodin, velké díky patří zejména Kristiánu Šťastnému, on samotný odsloužil 57 hodin (víc už měl jen pokladní) a samozřejmě i všem zúčastněným. Na výstavě se snažíme o modelový provoz. Nechceme jen jezdit sem a tam, vše má svůj důvod. Ježdění podle grafikonu je sice náš cíl, ale dlouhodobě se nedaří.

Po výstavě (od prosince)

Letos byla naplánovaná stavba modulového kolejiště. Rámy jsme předem sestavili. Práce zahrnovala vytvarování krajiny, vytvoření povrchů z různých materiálů (včetně sádry a dýhy) a osazení krajiny vegetací a různými dalšími doplňky dle fantazie. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a každá si naplánovala svůj modul. Rovný modul a modul se zatáčkou.

Vymýšlíme, co za moduly budeme stavět. Nakonec jsme popsali několik papírů.

Modul se zatáčkou:

 • nahoře kaplička (případně boží muka)
 • zastávka 11H (vyrobí se 4x, pak bude soutěž, nejlepší se umístí) s opěrnou zdí
 • autobusová zastávka (označník)
 • přejezd – kříže – dřevěná výplň, dlážděná silnice,
 • strážní domek s malou zahrádkou (připraveno na osazení zabezpečovače)
 • pole (slunečnice a kukuřice (v zahrádce), tráva, brambory, okurky, zelí, ovocný (broskvový) sad), obilí
 • vinohrad
  • betonové sloupky 2 metry vysoké (dřevěné nosníčky 2×2)
  • mezi sloupky lana (nit / drátek)
  • uličky 2 m široké

Rovný modul:

 • prašná cesta – původně dlážděná, dnes neudržovaná, používá jen JZD
 • nechráněný železniční přejezd (kříže)
 • vlaková zastávka, budova 11H, sypané nástupiště
 • alej stromů podél silnice, (stromy za zastávkou jehličnaté, ostatní listnaté)
 • ovocné sady (třešně)
 • lávka pro pěšinu přes zmoli
 • drobnosti v podobě JZD bordelu (bedýnky, odstavená vlečka), turistický rozcestník, traktor??
 • rybník
  • vespod barvená folie, na ni trochu „vody“, dno hnědé.)
  • stavidlo rybníka (Obr1,  Obr2Obr3)
  • rybáři u rybníka – alespoň tehdejší stan
  • (sádky „raketa“ na krmení kaprů)
  • koupající se lidi
  • vrba, rákos

Až je vše naplánováno, je čas pustit se do práce. Veškerý terén, co je na původních modulech špatně udělaný musí být opraven jako první. Teprve až doděláme tvar krajiny, se může cokoliv jiného začít.

Leden, únor

Zaštěrkovali jsme koleje, udělali jsme si formy pro skály, ty odléváme ze sádry. Odlitky je potřeba zasadit do krajiny a poté maskovat perlitem a patinovat. Průběžně vyrábíme kostry stromů a keřů.

O únoru pojednává také článek Jirky Veselého: Malý obrazový zápisník klubovních schůzek – únor 2017.

Březen

Pokračujeme na modulech a těšíme se, až bude tepleji a vrátíme se zpět na Mosilanu. Na přelomu března a dubna máme další výstavu (30. 3. do 9. 4. 2017), tentokrát menší a klidnější, dvoutýdenní, bez kolejiště TT.  Po jarní výstavě už zůstáváme na Mosilaně a pokračujeme v modulech. Během výstavy jsme do prostor, kde bývá na podzim TT, umístili rozdělané moduly z kroužků, každý si je může prohlédnout, pochlubit se. Na modulech děláme sypané nástupiště a ostatní posypy.

Duben, květen

Doděláváme posypy a povrchy, začínáme s vegetací. Na řadu přichází pekelný stroj na statickou trávu. Vyrábíme spoustu keřů, stromů a rákosí. Doděláváme silnice a přejezdy. Stíháme i některé detaily.

Závěrem

Oba moduly se podařilo dotáhnout do fáze, kdy jsou dokončené všechny povrchy a již se osazuje střední a vysoká vegetace. Vyzkoušeli jsme si všechny fáze stavby modulového kolejiště. Na modulech se nestihl osadit dostatek vegetace. Pro realistický vzhled by bylo zapotřebí mnohem více stromů a keřů. To je problém i našeho velkého kolejiště. Nejsou lidi nebo spíše nejsou lidi, kteří by se hrnuli do tvorby stovky keřů 😀 . Na modulech zatím chybí nádražní budovy, které si vzali za úkol postavit doma dva členové. Jeden stavebnici ztratil, té druhé se snad ještě dočkáme.

O prázdninách jsme se dočkali budov na modul Háček a konečně jsme „napustili“ rybník rovného modulu. Na začátku kroužků 2017/18 jsme ještě vyrobili další keříky a stromečky. Myslím, že jsme odvedli kus práce a moduly vypadají opravdu dobře, však posuďte sami…

Modul háček:

Rovný modul:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *