Základní informace o kolejišti H0

8.2. 2011

Hlavním motivem kolejiště je provoz na jednokolejné trati odbočující ve stanici Skuhrov z hlavní dvoukolejné elektrifikované trati. Odtud pokračuje přes zastávku Skuhrov s krátkou vlečkou a odbočkou , kde navazuje variabilní sestava modulů H0, přes tunel do výhybny Skály. Odtud trať pokračuje dalším tunelem pod hradem (zde bude model Nového hradu u Adamova) do zastávky Podhradí, která je zároveň hradlem (strážní domek z Budkovic, čekárna z Dražůvek) a pak přes ocelový most a kamenný nadjezd mírně stoupá až ke kamennému viaduktu s ocelovou konstrukcí. Současný plnostěnný nosník podle mostu v Třebíči by měl být později nahrazen původní příhradovou konstrukcí podle mostu v Jihlavě. Za mostem se trať stáčí kolem zarostlého lomu  do stanice Lesná, kde na třech kolejích probíhá křižování vlaků a jsou sem zaústěny vlečky kamenolomu a ZZN (silo). Stanice je postavena podle skutečné stanice Rakšice ve stavu mezi roky 1965-1975 (před stavbou vlečky do Dukovan). Stanice bude vybavena mechanickými návěstidly s centrálním stavědlem uprostřed stanice, dnes je rozestavěna přijímací budova. Až potud je kolejiště rekonstruováno, ale stále ještě není dokončeno.

Dále trať pokračuje přes další viadukt a tunel ostrými zatáčkami do stanice Břízky, kde je z místního nádraží lokálky napojena kolejovou spojkou na hlavní dvoukolejnou trať, která zde tvoří pouze zastávku. Na místním nádraží se nachází výtopna lokálky včetně zauhlování, dále je zde několik odstavných kolejí se skladištěm. Lokálka pokračuje z místního nádraží několika tunely přes malebnou zastávku Jámy do skryté smyčky s odstavnou kolejí, odkud se motoráčky vrací zpět do stanice Břízky.

Největším nádražím na celém kolejišti je stanice Skuhrov, která je vlakotvornou stanicí pro všechny tři odbočné trati. Má 13 dopravních kolejí, velké množství odstavných kolejí, je sem též zaústěna vlečka pivovaru, uhelných skladů, překladiště a malé slévárny. Nádražní budova se staví podle budovy ve Frýdku – Místku, nástupiště jsou krytá s podchody, stanice je vybavena světelnými návěstidly a réleovým zabezpečovacím systémem. Ke stanici patří středně velké depo sloužící pro neelektrifikované tratě, které je umístěno na samostatném panelu a tvoří samostatný provozní celek. Je na něm šestimístná rotunda s plně funkční točnou, funkční zauhlovací výtah, vodní jeřáby, vodárna, sklady olejů a maziv, sušárna písku a pod. Novější hala pro motorové vozy a lokomotivy, má čtyři stání, vedle stojí remíza pro lokotraktor, pod přístřeškem jsou čerpací stojany pro naftu a stojí tam též správní budova.

Architektonicky nejzajímavější je část města Skuhrov se svými ulicemi, uličkami a náměstími, kterými se proplétá úzkorozchodná jednokolejná tramvaj z nádraží Skuhrov. Samozřejmě ani zde nechybí železnice, prochází tudy elektrifikovaná dvoukolejka ze stanice Skuhrov, která zde má zastávku a pokračuje do skrytého nádraží Hrad. Toto zatím nedokončené skryté nádraží s deseti kolejemi bude vlakotvornou stanicí pro celou dvoukolejnou trať, která tvoří kulisu celého kolejiště. Celá dvoukolejka je elektrifikována a vybavena autobloky a tvoří uzavřený okruh přes stanice Skuhrov, Břízky a Hrad, jak je patrné z plánku.

Celé kolejiště má v současné době plochu cca 49 m2, délku kolejí 380 m, a je na něm 139 vyhýbek (bez připojených modulových tratí). Umožňuje jízdu až 20 vlaků najednou, na celé kolejiště se vejde 56 souprav. Elektrické ovládání jízdy vlaků již není zabezpečeno elektronickými analogovými regulátory, ale je plně digitální, stejně tak zabezpečení již neobstarávají čtyři réleové skříně s telefonními relátky, ale moderní elektronika se systémem MTB-BUS. Vyhýbky jsou poháněny skrytými motorickými přestavníky vlastní konstrukce.

Na kolejiště právě probíhá komplexní rekonstrukci, při které byl zachován charakter tratí i celkový ráz krajiny. Zásadně se modernizuje systém ovládání na variabilní mezi ručním až plně automatickým s použitím osobních počítačů, ale systém není zatím dokončen ani plně funkční. V tomto směru nás ještě čeká spousta práce, která je vysoce odborná a budeme vděčni za každou pomoc při dokončení software pro řízení kolejiště.
Děkujeme všem, kteří se nám snaží pomoci, byť i malým sponzorstvím nebo poskytnutím potřebných technologií

Klub železničních modelářů v Brně není uzavřenou společností tichých bláznů, kteří si jen hrají s vláčky, ale je otevřen pro všechny zájemce o malou ale i velkou železnici bez ohledu na věk. Každý, kdo má zájem stát se spoluvlastníkem jednoho z největších kolejišť v naší republice, kdo se chce naučit stavět modely kolejových vozidel, staveb či krajiny, nebo se věnovat elektrotechnice a elektronice, či pomáhat s organizačními záležitostmi kolem výstav, propagace, shánění sponzorů a podobně je mezi námi vřele vítán.

TECHNICKÉ PARAMETRY KOLEJIŠTĚ:

  • PLOCHA PEVNÉHO KOLEJIŠTĚ: 49,2 m2,
  • PLOCHA MODULOVÉHO KOLEJIŠTĚ: 15,4 m2
  • CELKOVÁ PLOCHA KOLEJIŠTĚ H0: 64,6 m2
  • DÉLKA KOLEJÍ: asi 420 m včetně modulového kolejiště
  • POČET NÁDRAŽÍ: 7 + depo Skuhrov
  • POČET ZASTÁVEK: 4
  • MAX. POČET SOUPRAV: 56, z toho 20 v provozu

Informace o jednotlivých dopravnách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *