Stavba stanice Uhřice I: Úvod, rám

3.5. 2014

Na podzim roku 2011 jsme se rozhodli postavit si na TT další stanici – stanici Uhřice, historicky také známou pod názvem Násedlovice. Stavbu jsme tehdy bohužel nedotáhli do konce – práce bylo hodně, času málo a tak zůstaly Uhřice po nějakou dobu schované a odsunuté na úkor jiných prací. V lednu roku 2014 jsme si ale řekli, že už je na čase postavit něco nového, stanici jsme vytáhli ze zadní části klubovny (to je ta část, kde je pořád nepořádek…) a začali na ní pracovat.

Jedná se o tříkolejnou stanici s dvěmi dopravními kolejemi, vlečkou k silu, vlečkou k čerpací stanici pohonných hmot a přejezdem hned u zhlaví.

Stanice leží na trati, kterou na TT modelujeme již cca 10 let, tedy na trati číslo 256: Čejč-Ždánice. V současné době máme hotové stanice Klobouky u Brna, Ždánice a nákladiště Krumvíř. Dále zastávky Věteřov a Dražůvky.

O tom, jak probíhá a bude probíhat stavba této stanice bude v několika příštích měsících pojednávat tento seriál.

Úvod

Stanice ke mně jako k současnému vedoucímu stavby dostala ve stavu, kdy byl hotový rám podle slušně nakresleného výkresu (za to vřelé díky Jirkovi Veselému), byly položeny všechny výhybky (včetně výhybky trojcestné, kterou jsme si sami vyrobili) a byla položena část kolejiva. Vzhledem k tomu, že výhybky byly přilepeny k podloží, což by bylo v budoucích technologických krocích neakceptovatelné a vzhledem k tomu, že vzdálenosti mezi jednotlivými kolejemi se od historických výkresů nezanedbatelně lišily, rozhodl jsem se všechno kolejivo vytrhat a začít ho pokládat úplně od začátku.

Stav před začátkem stavby:

Tento článek bude popisovat stav výstavby stanice k 25.1.2014. Ukáži, co všechno jsme na stanici zvládli, co chystáme a proč to tak chystáme.

Koncept stanice

Před samotnou stavbou stanice je nutné mít podklady. Například je dobré mít výkres rámu před jeho stavbou, mít výkres kolejiště, před pokládkou kolejí, nebo schéma elektrického zapojení před zapojováním elektroniky. Abychom mohli začít opravdu něco dělat, potřebujeme teď hlavně výkres rámu a výkres kolejiště.

Pro vytvoření výkresu je nutné nasbírat podklady. K tomu jsme využili letní dny, ve kterých jsme se projeli přímo do stanice Uhřice s pásmem a fotoaparáty. Oměřovali jsme budovy, kolejivo, výhybky, fotili jsme krajinu a udělali si krásný výlet po Ždánické lokálce. Dále jsme měli a máme k dispozici níže zobrazený výkres stanice z období, ve kterém ji modelujeme (50. léta), který je velmi dobrým pomocníkem (hlavně proto, že je okótovaný a v měřítku.

Výkres jsme kreslili v AutoCADu, do kterého jsme importovali současnou leteckou fotku stanice 1:1 a podle ní, historického výkresu a oměřených dat jsme začali kreslit. Nakonec jsme se rozhodli stanici postavit celkem na 4 rámy – přičemž 2 a 2 rámy mají vždy stejné rozměry. To kvůli tomu, abychom je při přepravě mohli sešroubovat k sobě a zajistit tak kompaktnost při manipulaci a přepravě modulů. Výkres je zobrazený níže, zde je přímo CAD soubor (dwg, AutoCAD 2013).

Rámy, na kterých Uhřice stavíme, jsou postavené právě podle tohoto výkresu. Během stavby rámu je dobré dávat pozor třeba na to, aby příčky v rámu nekolidovaly s budoucími přestavníky. A také právě pro to je nutné mít kompletní výkres stanice nakreslený před tím, než začneme cokoliv dělat.

Dále je dobré ukázat výkres všem, kteří se budou na stavbě podílet, aby zkontrolovali jeho způsobilost k té části práce, kterou na ní budou dělat zrovna oni, například krajinářům, elektronikům, či lidem, kteří budou pokládat koleje.

Nohy

Pro výstavbu stanice je nutné mít ji na nečem položenou. Protože v prostorách Mendelovy univerzity v Brně (tam stanici stavíme) nemáme rozumně vysoký stůl a protože stanice nakonec na nějakých nohách stát musí, rozhodli jsme se začít právě s výrobou noh.

Nohy jsme vyráběli ze dřeva,  použili jsme profily 4×4 cm. Na spodní konec jsme natloukli narážecí matku, do které jsme zašroubovali 80mm šrouby M8, na kterých celá stanice a vlastně všechny naše TT moduly stojí. V každé noze je jeden šroub.

Nohy jsme přisvěrkovali k dřevěnému rámu stanice a provrtali díry na šroub M8 zkrze rám i nohy najednou. Pro přišroubování jsme použili vratové šrouby s matkou na vnitřní straně rámu. Standardně dáváme 2 šrouby na jednu nohu „nad sebe“, ale u Uhřic jsme museli na několika nohách osadit pouze 1 šroub, protože výška rámu byla příliš malá.

Nohy jsme přišroubovali ke stanici a osadili jsme špalíky proti vyvrácení noh.

Vzhledem k tomu, nohy umisťujeme vždy do rohů rámů, zústává taková noha nekrytá ze 2 stran – ze strany šroubu a pak „zboku“. Ze strany šroubu samozřejmě nemůžeme isntalovat žádnou zarážku navíc (abychom mohli nohy flexibilně odnímat a zase nasazovat). Na boční stranu ale instalujeme dřevěné špalíky, které zabrání kyvácení noh, popřípadě jejích vyvrácení.

Výška těchto „špalíků“ se odvíjí od výšky rámu (špalík vždy isntalujeme na celou výšku rámu) a zbylé rozměry špalíku se odvíjí od jeho profilu, který je stejný, jako v případě noh – tedy 4×4 cm.

V rámu předvrtáme díry pro vruty, špalíky natřené lepidlem přiložíme k noze, vložíme mezi ně a nohu distanci v podobě 2 listů papíru (aby noha nedrhla při instalaci) a vruty z vnější strany rámu je k němu přišroubujeme. A nohy jsou hotové.

Co dál?

V příštím díle si povíme, jak probíhala (a vlastně ještě probíhá) pokládka kolejí, jak jsme vyřešili popelovou jámu na první koleji a trojcestnou výhybku do vleček.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *