Rok 2017 na modulovce TT

28.12. 2016

Krátký přehled o činnosti modulovky TT v roce 2017.

Odložené projekty

 1. Vyladit Uhřice po krajinářské stránce.
  1. Osadit kopec u sila stromy a keři.
  2. Zvětšit les na výtažném modulu směrem ke Ždánicím.
  3. Osadit všechna výměnová návěstidla.
  4. Osadit kilometrovníky.
  5. Osadit telegrafní sloupy.
  6. Osadit elektrické sloupy.
  7. Osadit zábradlí na opěrné zdi u sila.
  8. Osadit patníky k silnici.
  9. Vyrobit a osadit releovou skříň k přejezdu.
  10. Vyrobit a osadit výstražníky VÚD.
 2. Vyrobit v kroužku alespoň jeden traťový modul (výroba začala, modul zatím nehotový).
 3. Pořídit dalšího pielsticka.
 4. Vyrobit modul Cihelna Klobouky.
 5. Sehnat výkresy k areálu cihelny Ždánice a zvážit realizaci vlečky v modelu.

Realizované projekty

 1. Osazeny zálohovací kondenzátory do klubovního motoráku M152.0211.
 2. Nakoupen pielstick T466 se zvukovým dekodérem.
 3. Vyroben a osazen SPAX na Smyčku I., upravena elektronika na vlastní zdroj pro smyčku.
 4. Uhřice: zatravněna plocha u sila.
 5. Vyrobeny čelní panely na LNboxy, zkompletováno 5 LNboxů.
 6. Zakoupeny 2 vozy Z (Tillig) jako náhrada vozů ztracených na výstavě podzim 2016.
 7. Uděláno detailnější zaškolení na hJOP: technické detaily, všemožné chybové stavy, výčty možných chyb a jejich řešení (např. výčty bariér stavění JC).
 8. Vozy bez odporových náprav ošuntovány.
 9. Ze všech stanic odstraněna podpora analogu, tím se zredukoval počet kabelů a konektorů.
 10. Na Kloboukách oddělen úsek výhybky 7 a přilehlého záhlaví, doplněny detektory na manipulační koleje.
 11. Na Ždánicích doplněna detekce manipulačních kolejí 2 a 5.
 12. Na Krumvíři odděleny výhybkové úseky od záhlaví.
 13. Aktualizována dokumentace stanic Klobouky, Ždánice a Krumvíř (schémata a rozpis MTB).
 14. Začínáme plánovat stavbu stanice Čejč (kreslíme výkresy rámů, děláme finanční rozvahu).
 15. Upravena řezání na modulu Smyčka II. tak, aby byla v bezpečné vzdálenosti od výhybek.
 16. Upravena řezání na modulu Smyčka I. tak, aby byla v bezpečné vzdálenosti od výhybek.
 17. Zakoupeny 2 klanicové vozy Tillig a 2 vozy Raj.
 18. Došlo k přechodu na nová spřáhla Tillig a Kuehn.
 19. Zvládnuta technologie výroby mechanického návěstidla.

Výstavy

 1. Letní výstava na Mendelově univerzitě.
  1. Nákladní doprava, hJOP.
  2. Novinky: automatické houkání, mobilní aplikace, zastavování v zastávkách na čas, zkouška streamu na youtube.
 2. Výstava v Nedvědici.
  1. Poprvé jsme byli v kreslírně, vzali jsme 2 smyčky, Uhřice, Ždánice a Krumvíř. Krumvíř byla připojena jako odbočná trať k Odbočce Čejč zhruba uprostřed layoutu. Byl to zajímavý layout.

Setkání

 1. Žilina 2017.
  1. Brali jsme stanici Uhřice u Kyjova spolu s výtažnými moduly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *