Doplňky pro stanici a trať (závory, blikače VÚD, výměnová návěstidla a pod.)

16.10. 2010

Nabídka našich stavebnic přejezdových zařízení, jako výstražníků VÚD, CCCP, AŽD, závor AŽD, závor rakouského vzoru kkStB, přejezdových křížů, réleových skříní a všeho souvisejícího. Dále najdete seznam přejezdových zařízení H0, které jsou k dispozici, i když nemůžeme zaručit, že budou v požadovaném množství k dispozici ihned. K některým stavebnicím nejsou zatím k dispozici návody, postupně je budeme uveřejňovat zde aspoň formou fotoreportáží ze stavby modelu a i dokončené návody se objeví zde jako odkaz u příslušné položky. Přehled bude stále aktualizován a doplňován, po každé změně se objeví na čas na hlavní stránce a změní se datum vydání. Většinu těchto polotovarů, stavebnic a modelů získáte buď přímo u nás (mimobrněnským zašleme poštou, cena se navýší o poštovné) nebo taky v Praze na burze u Radka Foltána.

Aktualizace: 27.01.2020

Objednávky zasílejte emailem na adresu ivos.kucera@ignoruj měkmz-brno.cz.
Kat. číslo Název Foto Cena Poznámka Použití
H0 1040 patka k návěstidlům vzor 65, VÚD a přejezdům 30 Kč litá samostatná patka Používá se pro uchycení sloupů návěstidel AŽD vzor 65, sloupů závor, přejezdových výstražníků AŽD a v některých případech i u starších přejezdových výstražníků VÚD i CCCP při jejich rekonstrukcích od 80-tých let (koroze sloupu, úprava svorkovnice světel) a někdy též i u návěstidel CCCP
H0 1161 Přejezdové kříže 1 kolejné (5 ks)   39 Kč lept 0,16 Používá se u jednokolejných nechráněných přejezdů bez závor, značka se umisťuje na sloup z ocelové trubky nebo kolejnice, starší kříže bývají i na dřevěných sloupech.
H0 1162 Přejezdové kříže 2 kolejné (4 ks)   39 Kč lept 0,16 Používá se u vícekolejných nechráněných přejezdů bez závor, značka se umisťuje na sloup z ocelové trubky nebo kolejnice, starší kříže bývají i na dřevěných sloupech.
H0 1163 Výstražník CCCP s pozitivou (dvojice) k závorám – dlouhá stínítka 130 Kč lept 0,16, MS trubička Používá se na jednokolejných i dvoukolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí). Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 – H0 1621).. Tato stavebnice je určena k závorám (není u ní výstražný kříž)
H0 1164 Výstražník ruského vzoru s pozitivou (dvojice) k závorám – krátká stínítka 130 Kč lept 0,16, Ms trubička Používá se na jednokolejných i dvoukolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí). V obvodu stanice zpravidla nemají bílé světlo (pozitivu), které se v tomto případě neosadí. Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 – H0 1621).. Tato stavebnice je určena k závorám (není u ní výstražný kříž)
H0 1165 Výstražník CCCP s pozitivou (dvojice) jednokolejný – dlouhá stínítka 130 Kč lept 0,16, Ms trubička Používá se na jednokolejných tratích.  V obvodu stanice zpravidla nemají bílé světlo (pozitivu), které se v tomto případě neosadí.Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 – H0 1621).. Tato stavebnice není určena k závorám (je u ní výstražný kříž). Některé přejezdy mají dnes patku AŽD viz H0 1040
H0 1166 Výstražník CCCP s pozitivou (dvojice) dvoukolejný – dlouhá stínítka 130 Kč lept 0,16, Ms trubička Používá se dvoukolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí). V obvodu stanice zpravidla nemají bílé světlo (pozitivu), které se v tomto případě neosadí. Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 – H0 1621).. Tato stavebnice není určena k závorám (je u ní výstražný kříž). Některé přejezdy mají dnes patku AŽD viz H0 1040
H0 1173 Klika k místním závorám 35 Kč lept 0,16 Používá se pouze k místním závorám bez předzváněče (klika je do cca 50 m od přejezdu)
H0 1175 závory AŽD (dvojice) 140 Kč lept 0,3, odlitek patky plast (blikače nejsou součástí stavebnice) Používají se na jednokolejných i vícekolejných tratích ve spojení s blikači CCCP nebo AŽD všech typů (mimo VÚD, to nebylo vyráběno v AŽD). V obvodu stanice zpravidla nemají bílé světlo (pozitivu), které je zaslepeno nebo není osazeno.
H0 1176 Výstražník VÚD s pozitivou 75 Kč lept Ms 0,16 mm, MS trubička, návod

Používá se pouze na jednokolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí, pak je nutno vyměnit kříž jednokolejný za dvoukolejný H0 1162). Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 – H0 1621).

Nikdy se nepoužívá na dvoukolejných tratích a ve spojení se závorami (mimo několika výjimek u mechanických závor kkStB)

H0 1177 Výstražník VÚD s pozitivou (dvojice) 130 Kč lept Ms 0,16 mm, MS trubička, návod

Používá se pouze na jednokolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí, pak je nutno vyměnit kříž jednokolejný za dvoukolejný H0 1162). Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 – H0 1621).

Nikdy se nepoužívá na dvoukolejných tratích a ve spojení se závorami (mimo několika výjimek u mechanických závor kkStB)

H0 1178 Výstražník AŽD k závorám na boční konzole (dvojice) 130 Kč lept Ms 0,16 mm, MS trubička, Používá se u závor AŽD na jednokolejných i dvoukolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí). Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 nebo H01621). Tato stavebnice je určena k závorám H0 1175 (není u ní výstražný kříž)
H0 1179 Výstražník AŽD na trubce před sloupem (dvojice) 130 Kč lept 0,16, MS trubička, patka plast Používá se na jednokolejných i dvoukolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí). Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 nebo H01621). Tato stavebnice je určena k závorám (není u ní výstražný kříž)
H0 1180 Výstražník AŽD starší typ na boční konzole k závorám (dvojice) 130 Kč Lept Ms 0,16 mm, MS trubička, Používá se u závor AŽD na jednokolejných i dvoukolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí). Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 nebo H01621). Tato stavebnice je určena k závorám H0 1175 (není u ní výstražný kříž)
H0 1181 Výstražník AŽD přímo na sloupu s vnějším zvonkem (dvojice) – + kříže 1 kolejné 2 ks 130 Kč Lept Ms 0,16 mm, MS trubička Používá se na jednokolejných tratích mimo stanice nebo jako doplňující výstražník u závor na levé straně. Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 nebo H01621).
H0 1182 Výstražník AŽD přímo na sloupu s vnějším zvonkem (dvojice) – + kříže dvojité 2 ks 130 Kč Lept Ms 0,16 mm, MS trubička Používá se na dvoukolejných a vícekolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí) nebo jako doplňující výstražník u závor na levé straně. Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 nebo H01621).
H0 1183 Výstražník AŽD na trubce před sloupem (dvojice) samostatný s kříži 1kolejný 130 Kč Lept Ms 0,16 mm, MS trubička Používá se na jednokolejných tratích mimo stanice nebo jako doplňující výstražník u závor na levé straně. Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 nebo H01621).
H0 1184 Výstražník AŽD na trubce před sloupem (dvojice) samostatný s kříži vícekolejný 130 Kč Lept Ms 0,16 mm, MS trubička Používá se na dvoukolejných a vícekolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí) nebo jako doplňující výstražník u závor na levé straně. Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 nebo H01621).
H0 1185 Výstražník AŽD samostatný s kříži jednokolejný starší typ (jako 1180) přímo na sloupu (dvojice) 130 Kč Lept Ms 0,16 mm, MS trubička Používá se na jednokolejných tratích mimo stanice nebo jako doplňující výstražník u závor na levé straně. Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 nebo H01621).
H0 1186 Výstražník AŽD samostatný s kříži vícekolejný starší typ (jako 1180) přímo na sloupu (dvojice) 130 Kč Lept Ms 0,16 mm, MS trubička Používá se na dvoukolejných a vícekolejných tratích (možno i ve stanici přes více kolejí) nebo jako doplňující výstražník u závor na levé straně. Poblíž přejezdu bývá réleová skříň (H0 1620 nebo H01621).
H0 1710 Kryty lanovodů 1 – odbočné šachty (6x) a napínáky (6x) 55 Kč Lept Ms 0,16 mm, laser obruby lepenka
H0 1711 Kryty lanovodů 2 malé – odbočné šachty (9x), napínáky (6x), podpěry (8x) 55 Kč Lept Ms 0,16 mm, laser obruby lepenka
H0 1712 Kryty lanovodů 3 – průchod pod kolejemi (12x) 40 Kč Lept Ms 0,16 mm,
H0 1713 Kryty lanovodů 4 – odbočné šachty velké (u stavědla 2x), podpěra velká (5x) a podpěra malá (3x) 55 Kč Lept Ms 0,16 mm, laser obruby lepenka
H0 1714 Kryty lanovodné trasy (betonové tvárnice) 60 Kč Laserované díly tl. 1,5 mm
H0 1715 Kryty lanovodné trasy (betonové tvárnice) 60 Kč Laserované díly tl. 1,5 mm
H0 1716 Kryty lanovodné trasy (betonové tvárnice) 60 Kč Laserované díly tl. 1,5 mm
H0 1801 výměnové těleso (stojan + závaží) – vysoký stojan, místně stavěná výměna 90 Kč Lept MS 0,3 mm závaží, odlitek patky (po 2 ks)

Používá se ve stanicích na výměnách (vyhýbkách) s místním stavěním (ručně přehazované).

Ke stavebnici je potřeba doplnit výměnové návěstidlo dle typu výměny a modelované epochy (H0 1811 až 1815)

H0 1802 výměnové těleso (stojan + závaží) – vysoký stojan, dálkově stavěná výměna 90 Kč Lept MS 0,3 mm závaží, odlitek patky (po 2 ks)

Používá se ve stanicích na výměnách (vyhýbkách) s dálkovým stavěním (ovládané lanovody nebo servopohonem).

Ke stavebnici je potřeba doplnit výměnové návěstidlo dle typu výměny a modelované epochy (H0 1811 až 1815) a kryt závorníku výměny (H0 1807) či servopohonu (H0 1806)

H0 1803 výměnové těleso (stojan + závaží) – nízký stojan, místně stavěná výměna 90 Kč Lept MS 0,3 mm závaží, odlitek patky (po 2 ks)

Používá se ve stanicích na výměnách (vyhýbkách) s místním stavěním (ručně přehazované).

Ke stavebnici je potřeba doplnit výměnové návěstidlo dle typu výměny a modelované epochy (H0 1811 až 1815)

H0 1804 výměnové těleso (stojan + závaží) – nízký stojan, dálkově stavěná výměna 90 Kč Lept MS 0,3 mm závaží, odlitek patky (po 2 ks)

Používá se ve stanicích na výměnách (vyhýbkách) s dálkovým stavěním (ovládané lanovody nebo servopohonem).

Ke stavebnici je potřeba doplnit výměnové návěstidlo dle typu výměny a modelované epochy (H0 1811 až 1815) a kryt závorníku výměny (H0 1807) či servopohonu (H0 1806)

H0 1805 výměnové návěstidlo k „angličanu“ 120 Kč Lept Ms 0,3 mm závaží (2ks), odlitek patky ( 2 ks), výměnové návěstidlo 1 ks
H0 1806 Servopohon výměny (vyhýbky) 80 Kč leptaná stavebnice (8 ks servopohonů) Používá se u stanic s réleovým zabezpečovacím zařízením (elektricky dálkově ovládané výměny)
H0 1807 Kryt závorníku výměny (vyhýbky ) 60 Kč leptaná stavebnice (4 ks krytů) Používá se u výměn ovládaných dálkově lanovody
 H0 1811  Návěst výměny (6 ks) bez osvětlení (plechová) 30 Kč  Lept Ms 0,16 mm
  H0 1812  Návěst výměny přímé (5 ks) a obloukové (1 ks) – prosvětlené 40 Kč Lept Ms 0,16 mm
 H0 1813 Návěst výměny (4 ks) – návěsti s šipkami, prosvětlené 40 Kč Lept Ms 0,16 mm
 H0 1815 Návěst výměny kkStB (1 ks) – prosvětlené, původní staré výměnové návěstidlo 25 Kč Lept Ms 0,16 mm
H0 1820 Návěstidlo kusé koleje prosvětlené (3 ks) 35 Kč Lept Ms 0,16 mm
H0 1620 releová skříň ( lept) 75 Kč lept Ms 0,16 mm Používá se u automatických přejezdů se závorami nebo bez závor, pak i u návěstidel autobloku
H0 1621 releová skříň (odlitek+lept) 75 Kč odlitek skříně plast, střecha plech 0,16 mm (stavebnice, vyobrazeno po sestavení a nástřiku) Používá se u automatických přejezdů se závorami nebo bez závor, pak i u návěstidel autobloku
H0 4215 Obrysnice 120 Kč Leptaná stavebnice obrysnice + trubičky rámu Používá se ve stanicích u nákladišť pro kontrolu obrysu naložených vozů