Statut a stanovy KMŽ Brno I

Statut Klubu modelářů železnic Brno I

116. modelářský klub Svazu modelářů České republiky, Klub modelářů železnic Brno I, p. s. (dále jen KMŽ) je dobrovolné zájmové občanské sdružení modelářů železnic a jejich příznivců dle zákona č. 83/1990 Sb. KMŽ je 116. organizační jednotkou Svazu modelářů České republiky a má vlastní právní subjektivitu.
Základním posláním KMŽ je sportovní, zájmová a technická činnost v železničním modelářství a jeho podpora a propagace na veřejnosti. KMŽ odborně vede a vychovává děti, mládež i dospělé v kroužcích mláděže pořádaných DDM Helceletova.
KMŽ reprezentuje své město na místních, okresních, oblastních a republikových modelářských přeborech, pohárových soutěžích a prostřednictvím Svazu modelářů ČR též ve státní sportovní modelářské reprezentaci na mistrovstvích Evropy i světa.

Stanovy Klubu modelářů železnic Brno I

MK SMČR, Klub modelářů železnic Brno I, p. s. se řídí stanovami Svazu modelářů české republiky.

Další dokumenty upravující fungování klubu