Řízení modulovky TT KMŽ Brno I

25.2. 2017

Modulové kolejiště TT a část modulového kolejiště H0 v současné době umístěná v Laboratoři řízení kolejových vozidel MENDELU řídíme systémem zvaným hJOP. Tento článek pojednává o základních konceptech tohoto systému.

Kolejiště TT a část modulového kolejiště H0 řídíme trochu jiným systémem, než velké kolejiště H0. Je to dáno především historicky – v klubu se prostě v jednu dobu sešli dva různí lidé, oba elektronici a programátoři, které jednoduše bavilo si na své oblíbené kolejiště vymýšlet řídicí systém. Velké klubovní kolejiště H0 je řízeno systémem myJOP, kdežto menší modulové kolejiště TT a část modulovky H0 jsou řízeny systémem hJOP.

Základní koncepce systému hJOP je v podstatě stejná, jako koncepce řízení velkého klubovního kolejište H0. Hlavní rozdíl je v použitých ovladačích. Na TTčku se nepoužívají FREDi, ale Roco Multimaus. Hlavními důvody pro použití Multimaus jsou ergonomické ovladače, snadná změna řízené lokomotivy a dostupné XpressNETí centrály. Celá modulovka TT a celý systém řízení za využití SW hJOP jsou postaveny na XpressNETu.

Schéma prvků používaných k řízení kolejiště

Z provozních důvodů jsme se rozhodli ovladače Roco Multimaus nepřipojovat přímo k centrále pomocí XpressNETu, ale k obslužným počítačům. Každý obslužný počítat má u sebe malou krabičku nazvanou uLI-master, která vytváří takovou malou lokální centrálu. Ovladač pak komunikuje s kolejištěm přes hlavní technologický server, jak je patrné z diagramu výše. To nám umožňuje povolit dispečerovi řízení jen těch lokomotiv, které jsou v jeho oblasti řízení.

Zbytek schématu je v podstatě převzat z koncepce kolejiště H0. Hlavní technologický server je připojen ke sběrnici MTB, skrze kterou získává informace o stavu kolejiště (například o poloze výhybek) a mění stav kolejiště (např. nastavuje návěsti na návěstidlech). Server je dále připojen k DCC centrále pomocí LI. Skrze DCC centrálu server řídí jízdu vlaku. Každá stanice má navíc svůj proudový zesilovač (SPAX) DCC signálu, takže celé kolejiště je rozděleno na několik nezávislých bloků. Výhodou tohoto rozdělení je například to, že když nastane zkrat v jedné stanici, tak to druhou stanici neovlivní.

Po počítačové síti se k hlavnímu serveru, který řeší veškerou technologii řízení kolejiště, mohou připojovat jednotlivé panely. Rozhraní panelu respektuje, podobně jako na velkém kolejišti a na skutečné železnici, technické požadavky je jednotné obslužné pracoviště. Zde jako příklad přikládám screenshot obslužného panelu nákladiště Krumvíř a přilehlé smyčky.

Screenshot obslužného panelu

K serveru je možno připojit i mobilní aplikace a řídit tak vlak skrze mobilní telefon. V současné době je rozpracované řešení na mobilní platformu Android.

Řízení samotné modulovky je do velké míry variabilní, zde popsaný systém používáme při běžném klubovním provozu, s modulovku je ale možné třeba i vyjet na setkání modelářů a integrovat ji do větších modulových kolejišť. Všechny rozvody po kolejišti jsou koncipované univerzálně – tak, aby bylo možné modulovku připojit k LocoNETí i XpressNETí centrále. To, co v současné době už dost dobře možné není, je řízení modulovky v analogovém režimu.

Máte-li zájem o více informací, doporučuji navštívit stránky projektu hjop: http://hjop.kmz-brno.cz/, či kontaktovat autora systému. A nebo se stavte k nám do klubovny!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *